Vizualizácia hlukového smogu produkovaného leteckou akadémiou v Košiciach – environmentálny (dopravný) hlukový smog a nekonanie štátnych orgánov v pravdepodobnom rozpore s európskou legislatívou pokračuje

Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI pokračuje v analytickej činnosti vo vzťahu ku súkromnej akadémii a jej činnosti vykonávanej na košickom letisku, ktorá je podľa verejne dostupných informácii prevádzkovaná obchodnými spoločnosťami Slovak Training Academy s.r.o. a Heli Company s.r.o. Vzhľadom na verejnoprávny rozmer tejto kauzy a dlhotrvajúci problém hluku a obťažovania hlukom leteckou akadémiou sídliacou na … Čítať ďalej Vizualizácia hlukového smogu produkovaného leteckou akadémiou v Košiciach – environmentálny (dopravný) hlukový smog a nekonanie štátnych orgánov v pravdepodobnom rozpore s európskou legislatívou pokračuje