Personalizované právne poradenstvo si zaslúži personalizovaný prístup

Právne otázky si mnohokrát vyžadujú komplexné vedomosti - tie zabezpečujeme jedinečnou spoluprácou špecialistov na jednotlivé právne odvetvia. Našim cieľom je efektívne a včasné vyriešenie Vašich problémov.

Právny tím advokátskej kancelárie ČOLLÁK & PARTNERI je tvorený skúsenými právnikmi a má všetky predpoklady na to, aby mohol svojim klientom poskytovať prvotriedne a komplexné služby. Náš tím spolupracuje s viacerými zmluvnými partnermi - advokátmi, ktorých vyberáme vzhľadom na špecifiká konkrétneho klientského zadania a konkrétnej sporovej, alebo mimosporovej veci.

Náš tím 1

JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.

 • 2012 – doposiaľ: člen Občianskeho združenia „Učená právnická spoločnosť“.
 • 2013 – 2019: advokátsky koncipient.
 • 2013 – doposiaľ: člen Rady „Učenej právnickej spoločnosti“.
 • 2013 – 2016: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, denný doktorand, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva.
 • 2014 – doposiaľ: člen Legislatívno – právnej a etickej komisie SFZ.
 • 2014 – doposiaľ: člen Komory SFZ pre riešenie sporov.
 • 2014 – 2015: člen pracovnej skupiny pripravujúcej návrh „nového zákona o športe“ pod gesciou MŠVVaŠ SR.
 • 2016 – 2017: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, externý doktorand.
 • 2016 – doposiaľ: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, katedra občianskeho práva, odborný asistent.
 • 2017 – 2018: člen Legislatívno-právnej komisie Slovenského olympíjskeho výboru.
 • 6/2019 – doposiaľ: Konferenciou SFZ dočasne poverený funkciou predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov.
 • 7/2019 – doposiaľ: advokát.
 • 11/2019 – doposiaľ: externý poradca Ústavného súdu Slovenskej republiky.
 • 9/2020 – Komora Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov, predseda.
JUDr. Jaroslav Čollák - Advokátska kancelária Košice

JUDr. Jaroslav Čollák

 • 1991 – 2019: advokát
 • 2019 – doposiaľ: konzultant, právny expert
Náš tím 2

Mgr. Kristína Jenčíková

 • 2015-2020 – Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • 6 -10/2020 – ČOLLÁK & PARTNERI – prax
 • 11/2020 – doposiaľ – ČOLLÁK & PARTNERI,  advokátsky koncipient

Partnerom našej advokátskej kancelárie pre oblasť Českej republiky je Advokátska kancelária Marcišin a partneři (bližšie: https://www.marcisin.cz)

Pri riešení konkrétnych klientských požiadaviek, v prípade potreby spolupracujeme s asociovanými advokátmi advokátskej kancelárie.