Personalizované právne poradenstvo si zaslúži personalizovaný prístup

Právne otázky si mnohokrát vyžadujú komplexné vedomosti - tie zabezpečujeme jedinečnou spoluprácou špecialistov na jednotlivé právne odvetvia. Našim cieľom je efektívne a včasné vyriešenie Vašich problémov.

Právny tím advokátskej kancelárie Čollák & Partneri je tvorený skúsenými právnikmi a má všetky predpoklady k tomu, aby mohol svojim klientom poskytovať prvotriedne a komplexné služby. Náš tím spolupracuje s viacerými zmluvnými partnermi - advokátmi, ktorých vyberáme vzhľadom na špecifiká konkrétneho klientského zadania a konkrétnej sporovej, alebo mimosporovej veci.

Náš tím 1

JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.

 • 2012 – doposiaľ: člen Občianskeho združenia „Učená právnická spoločnosť“.
 • 2013 – doposiaľ: advokátsky koncipient.
 • 2013 – doposiaľ: člen Rady „Učenej právnickej spoločnosti“.
 • 2013 – 2016: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, denný doktorand, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva.
 • 2016 – 2017: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, externý doktorand
 • 2016 – doposiaľ: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, katedra občianskeho práva, asistent.
 • 2014 – doposiaľ: člen Legislatívno – právnej a etickej komisie SFZ.
 • 2014 – doposiaľ: člen Komory SFZ pre riešenie sporov.
 • 2014 – doposiaľ: člen pracovnej skupiny pripravujúcej návrh „nového zákona o športe“ pod gesciou MŠVVaŠ SR
 • 2017 – 2018 –  člen Legislatívno-právnej komisie Slovenského olympíjskeho výboru
 • 6/2019 – Konferenciou SFZ poverený funkciou predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
 • 7/2019 – Advokát
JUDr. Jaroslav Čollák - Advokátska kancelária Košice

JUDr. Jaroslav Čollák

 • 1978 – 1991: štátna služba,
 • 1991- 1992: advokátsky koncipient
 • 1992 – 2019 advokát
 • 2019 – konzultant, právny expert

Naša advokátska kancelária v prípade potreby – ad hoc -spolupracuje s nasledujúcimi advokátmi:

 • JUDr. Juraj Langer
 • JUDr. Ingrid Repková
 • JUDr. Miroslava Slovinská

Partnerom našej advokátskej kencelárie pre oblasť Českej republiky je Advokátska kancelária Marcišin a partneři (bližšie: https://www.marcisin.cz) 

Close Menu

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.