Štátny “Ping-pong” s hlukom skončil – konať má Dopravný úrad SR. Otvárajú sa otázky zodpovednosti za možnú škodu

NAŠE PRÁVNE KROKY IDENENTIFIKUJÚCE MOŽNÉ NEDODRŽANIE ZÁKONA PRI VYDÁVANÍ Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI koná vo veci obťažovania hlukom leteckou akadémiou v Košiciach aj naďalej. Dôkazom toho bolo podanie Podnetu v zmysle Zákona o prokuratúre (zákon č. 153/2001 Z.z.), ktorým sme sledovali aktiváciu právomoci generálnej prokuratúry v oblasti dohľadu nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy. K podaniu podnetu došlo v

Čítať ďalej »

Kauza “Vrtuľníky v Košiciach” a nové zistenia: hluk bojových vrtuľníkov pred vydaním povolení posudzovaný nebol

Na základe komunikácie a spolupráce s našimi klientmi a na základe zvolených právnych postupov, ktoré aj v spolupráci s nimi vykonáva naša advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI sme spoločne získali zásadné vyjadrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Je v ňom uvedených pre “kauzu” hlukového smogu a obťažovania občanov hlukom leteckej akadémie sídliacej na košickom letisku viacerov zásadných momentov. Tieto

Čítať ďalej »

ČOLLÁK & PARTNERI – ponuka študentskej stáže

Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – študentská prax. Pozícia je vhodná najmä pre študentov  štvrtého a piateho ročníka vysokoškolského štúdia v odbore právo.  Súčasťou podkladov a prihlásenia sa do výberového konania sú aj motivačné listy, štruktúrovaný životopis. Podklady je potrebné zaslať na emailové adresu sekretariat@ak-kosice.sk v termíne najneskôr do 20. júna 2021. Termín konania výberového konania: 6/2021. Termín nástupu: 7/2021.

Čítať ďalej »

KORZÁR: Hluková štúdia leteckej akadémie v Košiciach od roku 2017 neobsahuje hlukové posúdenie vrtuľníkov Sikhorsky UH-60 Blackhawk

Niekoľkoročné problémy a sťažnosti občanov a obyvateľov mesta Košice a takmer všetkých priľahlých obcí v širšom okolí s leteckou činnosťou Leteckej akadémie sídliacej na košickom letisku, ktorú prevádzkuje obchodná spoločnosť Slovak Training Academy s.r.o. v spolupráci s obchodnou spoločnosťou HELI company s.r.o. sa opätovne stali predmetom záujmu médií. Cyklické sťažnosti občanov na obťažovanie hlukom touto akadémiou robia z tejto témy tému

Čítať ďalej »

Vizualizácia hlukového smogu produkovaného leteckou akadémiou v Košiciach – environmentálny (dopravný) hlukový smog a nekonanie štátnych orgánov v pravdepodobnom rozpore s európskou legislatívou pokračuje

Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI pokračuje v analytickej činnosti vo vzťahu ku súkromnej akadémii a jej činnosti vykonávanej na košickom letisku, ktorá je podľa verejne dostupných informácii prevádzkovaná obchodnými spoločnosťami Slovak Training Academy s.r.o. a Heli Company s.r.o. Vzhľadom na verejnoprávny rozmer tejto kauzy a dlhotrvajúci problém hluku a obťažovania hlukom leteckou akadémiou sídliacou na Košickom letisku, ktorá obťažovanie hlukom

Čítať ďalej »

Hluk helikoptér v Košiciach – analytika hlukového smogu leteckej akadémie pred finalizáciou

Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI pokračuje v analytickej činnosti vo vzťahu ku súkromnej akadémii a jej činnosti vykonávanej na košickom letisku, ktorá je podľa verejne dostupných informácii prevádzkovaná obchodnými spoločnosťami Slovak Training Academy s.r.o. a Heli Company s.r.o. Vzhľadom na verejnoprávny rozmer tejto kauzy a dlhotrvajúci problém hluku a obťažovania hlukom leteckou akadémiou sídliacou na Košickom letisku, ktorá obťažovanie hlukom

Čítať ďalej »

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Disciplinárne trestanie a prieskum správnym súdom – Najvyšší súd Slovenskej republiky opätovne potvrdzuje právomoc správneho súdnictva

O tom, že Najvyšší súd Slovenskej republiky zaujal názor existencie právomoci správneho súdu voči rozhodnutiam vydaným v disciplinárnom konaní (napr. národných športových zväzov, záujmových združení a pod.) sme informovali na našej stránke už skôr tu, a to analýzou rozhodnutia NSSR sp. zn. 4 Asan/25/2018. Tento prístup potvrdil opätovne Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozhodnutí sp. zn. 10Asan/15/2019 zo dňa 30.

Čítať ďalej »

PF 2021!

Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI advokátska kancelária s.r.o. ďakuje všetkým svojím klientom, ktorí jej v roku 2020 prejavili dôveru, Je pre nás výzvou pracovať ešte tvrdšie a k ešte väčšej spokojnosti všetkých z Vás. V roku 2021 nás čakajú veľké výzvy, preto veríme, že ich spolu zvládneme. V priebehu budúceho roka rozširuje naša advokátska kancelária svoje pôsobenie aj o stálu

Čítať ďalej »

Hromadná žaloba – návrh na vydanie neodkladného opatrenia vo veci preletov helikoptér nad územím mesta Košice a priľahlými obcami

V mene advokátskej kancelárie ČOLLÁK & PARTNERI advokátska kancelária s.r.o. dávame na vedomie všetkým nespokojným obyvateľom, ktorí by sa chceli pripojiť ku hromadnej žalobe – návrhu na vydanie neodkladného opatrenia vo veci zákazu činnosti leteckej činnosti obchodnej spoločnosti Slovak training academy s.r.o / Heli company s.r.o. po 22:00 hod. aby nás kontaktovali na adrese sekretariat@ak-kosice.sk pre účely následného zaslania plnomocenstva

Čítať ďalej »

Hluk nad Košicami – Košičanom pomôže kancelária ČOLLÁK & PARTNERI pro bono

Naša advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI sa rozhodla poskytnúť právne služby PRO BONO všetkým obyvateľom Košíc, ktorí sa chcú domáhať ochrany svojich práv pred obmedzujúcimi letmi spoločnosti SLOVAK TRAINING ACADEMY s.r.o, ktoré táto spoločnosť vykonáva šikanózne, nad zastavaním intravilánom obce, a to predovšetkým po 22:00 hodine, teda rušením nočného kľudu. Obyvatelia nám poskytli dostatočné množstvo objektivizovaného a preukázaného porušovania nočného

Čítať ďalej »

Dovolacie konanie – arbitrabilita disciplinárneho trestania v rozhodcovskom konaní (otázka doposiaľ dovolacím súdom neriešená)

Naša advokátska kancelária iniciovala dovolacie súdne konanie pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky ako dovolacím súdom zastupujúc klienta, to voči rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave, ktorý potvrdil rozsudok Okresného súdu v Bratislave, ktorý zamietol v celom rozsahu žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku ako výsledku rozhodcovského konania. Rozhodcovské konanie bolo vedené na základe rozhodcovskej žaloby, ktorou sa napádali výsledky (rozhodnutie) disciplinárneho orgánu

Čítať ďalej »

Košické dni súkromného práva III. – medzinárodná vedecká konferencia

Aj tento rok sme sa stali hrdým partnerom medzinárodnej vedeckej konferencie Košické dni súkromného práva III. Katedra občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s občianskym združením Košické dni súkromného práva usporadúva aj v roku 2020 medzinárodnú vedeckú konferenciu “Košické dni súkromného práva III” – v dňoch 22.4.-24.4.2019 v Hoteli Double Tree by Hilton**** Prihlásiť

Čítať ďalej »

Jožko Čorba (5.5.1981 – 10.1.2018†) – priateľ, ktorý na nás hľadí z neba a povestne sa usmieva (spomienka a spomienkový medailón)

V stredu, 10. januára 2018 vo veku 36 rokov od nás bez rozlúčky, náhle a navždy odišiel do neba krásny človek Jožko Čorba, ktorému náhle vypovedalo službu jeho srdiečko. Syn, manžel, otec, priateľ, kolega, spoločník, pedagóg právnickej fakulty, advokát, člen UčPS, člen a funkcionár SFZ i verný fanúšik slovenského futbalu. Spomienku na Jožka bude v sebe nosiť navždy každý, kto mal

Čítať ďalej »