Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI sa stala hrdým partnerom futbalového klubu FC KOŠICE

Po návrate najvyššej futbalovej súťaže do metropoly východného Slovenska, aj vzhľadom na skutočnosť, že nás naša história spája s košickým futbalom – sme sa rozhodli podporiť športový klub FC Košice a to tak, že sme sa stali partnerom klubu pre celú ligovú sezónu 2023/2024. Web: https://www.fckosice.sk/v-ligovej-premiere-sme-vo-vybornej-atmosfere-remizovali-s-majstrovskym-slovanom-00-a19-1698

Čítať ďalej »

VÝBER Z JUDIKATÚRY (dosiahli sme) – Právomoc orgánov alternatívneho riešenia sporov potvrdená aj v prípade zamestnaneckých sporov v športe

Na našej stránke sme už pre oblasť hokeja upozornili na rozhodnutie súdu všeobecnej sústavy súdnictva, ktorým bola potvrdená právomoc alternatívnych orgánov na riešenie sporov, a to konkrétne Arbitrážnej komisie SZĽH. Je prínosné, že obdobné závery judikovali súdy všeobecnej sústavy súdnictva aj pre oblasť futbalu v prospech Komory SFZ pre riešenie spotrov. V najnovšom spore, v ktorom sme zastupovali klienta – Krajský

Čítať ďalej »

VÝBER Z JUDIKATÚRY (dosiahli sme): Náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva zákonným vecným bremenom nepodlieha režimu dane z príjmu.

Naša advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI zastupujúc klienta v konaní proti Daňovému úradu v dlhoročnej kauze dosiahla zásadný úspech. Skutkový stav veci samej hovorí o tom, že klient bol obmedzený zákonným vecným bremenom, pričom za toto obmedzenie vlasntníckeho práva mu bola priznaná náhrada v zmysle zákona 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov. Štát však (konajúci Daňovým úradom Košice

Čítať ďalej »

Advokátsky koncipient – výberové konanie

Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI vyhlasuje výberové konanie na pozíciu advokátskeho koncipienta s nástupom v mesiaci október 2022. Životopisy a motivačné listy zasielajte na adresu sekretariat@ak-kosice.sk najneskôr do dňa 4. septembra 2022. Vybratým účastníkom oznámime dátum a čas elektronicky, to na email uvedenný v zaslaných dokumentoch.

Čítať ďalej »

ČOLLÁK: Hlukový smog leteckej akadémie pôsobiacej na košickom letisku je a bude prejavom pochybení štátnych orgánov

ZASTUPOVANIE TAKMER 700 KLIENTOV V KAUZE HLUKOVÉHO SMOGU PRODUKOVANÉHO LETECKOU AKADÉMIOU PRINIESLO ZÁSADNÉ ZÁVERY: Kroky našej advokátskej kancelárie ČOLLÁK & PARTNERI pri zastupovaní takmer 700 klientov v regionálnej až celoslovenskej kauze leteckej akadémie sídliacej na košickom letisku (Slovak Training Academy s.r.o. v spolupráci s HELI Company s.r.o.) obťažujúcej obyvateľov hlukovým smogom sme smerovali voči (i) Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, (ii)

Čítať ďalej »

Niekoľko slov k obsahu návrhu novely zákona o športe: historické kontexty diskusného panelu Konferencie Šport a právo 2021

Počas medzinárodnej Konferencie Šport a právo 2021 v Poprade sme sa v diskusnom paneli k (vtedy pripravovanej) “Novele zákona o športe” – okrem iných tém (hlavný kontrolór športu, zmluvy v športe, riešenie sporov v športe) – v zastúpení člena našej advokátskej kancelárie doc. JUDr. Jaroslava Čolláka, PhD. vyjadrili komplexnejšie a to v tom smere, že ak novela zmluvných vzťahov v

Čítať ďalej »

Verejná ochrankyňa práv – Ministerstvo dopravy a výstavby SR nechránilo práva občanov pred hlukom leteckej akadémie pri preletoch helikoptér Blackhawk

V rozsahu pro bono zastupovania našich klientov voči hlukovej záťaži a hlukovému smogu produkovaným leteckou akadémiou sídliacou na košickom letisku (Slovak Training Academy s.r.o. na základe oprávnení HELI COMPANY s.ro.) sme sa s podnetom obrátili v roku 2021 aj na verejnú ochrankyňu práv. Medzičasom sme dosiahli zásadný úspech v celej kauze, kedy sme na základe nami podaného podnetu Generálnej prokuratúre Slovenskej

Čítať ďalej »

Zodpovednosť športovcov: “Zranenia sú súčasťou hry” – Ústavný súd “zachránil” kontaktné športy

Občianskoprávna zodpovednosť v športe zažívala v posledných desiatkach rokov sebevlastný vývoj. V posledných 10 rokov sa začali v prostredí slovenskej judikatúry a rozhodovacej činnosti súdov objavovať rozhodnutia súdov, ktoré “vťahovali” ustanovenie § 415 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj len “OZ”) a judikovali z nášho pohľadu nelogické závery. Na problematiku uvedeného stavu, a dokonca

Čítať ďalej »

Kauza hluku a vrtuľníkov v Košiciach – nad Košicami lietali vrtuľníky neregistrované v Európskej únii

Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI počas roka 2021 vykonala viacero súvisiacich právnych krokov ku prešetreniu právnej súladnosti výkonu činnosti leteckej akadémie sídliacej na košickom letisku, ktorá svojou činnosťou obťažovala našich klientov v priestore takmer celého východoslovenského kraja. Kancelária podnikla viacero krokov ku iniciovaniu kontrolných mechanizmov voči tejto leteckej akadémii vo vzťahu takmer ku desiatke štátnych orgánov. Vrcholom obťažovania hlukom boli

Čítať ďalej »

ČOLLÁK & PARTNERI – ponuka študentskej stáže

Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – študentská prax. Pozícia je vhodná najmä pre študentov  štvrtého a piateho ročníka vysokoškolského štúdia v odbore právo.  Súčasťou podkladov a prihlásenia sa do výberového konania sú aj motivačné listy, štruktúrovaný životopis. Podklady je potrebné zaslať na emailové adresu sekretariat@ak-kosice.sk v termíne najneskôr do 29. novembra 2021. Termín konania výberového konania: 12/2021. Termín nástupu: 1/2022.

Čítať ďalej »

Štátny “Ping-pong” s hlukom skončil – konať má Dopravný úrad SR. Otvárajú sa otázky zodpovednosti za možnú škodu

NAŠE PRÁVNE KROKY IDENENTIFIKUJÚCE MOŽNÉ NEDODRŽANIE ZÁKONA PRI VYDÁVANÍ Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI koná vo veci obťažovania hlukom leteckou akadémiou v Košiciach aj naďalej. Dôkazom toho bolo podanie Podnetu v zmysle Zákona o prokuratúre (zákon č. 153/2001 Z.z.), ktorým sme sledovali aktiváciu právomoci generálnej prokuratúry v oblasti dohľadu nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy. K podaniu podnetu došlo v

Čítať ďalej »

Kauza “Vrtuľníky v Košiciach” a nové zistenia: hluk bojových vrtuľníkov pred vydaním povolení posudzovaný nebol

Na základe komunikácie a spolupráce s našimi klientmi a na základe zvolených právnych postupov, ktoré aj v spolupráci s nimi vykonáva naša advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI sme spoločne získali zásadné vyjadrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Je v ňom uvedených pre “kauzu” hlukového smogu a obťažovania občanov hlukom leteckej akadémie sídliacej na košickom letisku viacerov zásadných momentov. Tieto

Čítať ďalej »

KORZÁR: Hluková štúdia leteckej akadémie v Košiciach od roku 2017 neobsahuje hlukové posúdenie vrtuľníkov Sikhorsky UH-60 Blackhawk

Niekoľkoročné problémy a sťažnosti občanov a obyvateľov mesta Košice a takmer všetkých priľahlých obcí v širšom okolí s leteckou činnosťou Leteckej akadémie sídliacej na košickom letisku, ktorú prevádzkuje obchodná spoločnosť Slovak Training Academy s.r.o. v spolupráci s obchodnou spoločnosťou HELI company s.r.o. sa opätovne stali predmetom záujmu médií. Cyklické sťažnosti občanov na obťažovanie hlukom touto akadémiou robia z tejto témy tému

Čítať ďalej »

Vizualizácia hlukového smogu produkovaného leteckou akadémiou v Košiciach – environmentálny (dopravný) hlukový smog a nekonanie štátnych orgánov v pravdepodobnom rozpore s európskou legislatívou pokračuje

Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI pokračuje v analytickej činnosti vo vzťahu ku súkromnej akadémii a jej činnosti vykonávanej na košickom letisku, ktorá je podľa verejne dostupných informácii prevádzkovaná obchodnými spoločnosťami Slovak Training Academy s.r.o. a Heli Company s.r.o. Vzhľadom na verejnoprávny rozmer tejto kauzy a dlhotrvajúci problém hluku a obťažovania hlukom leteckou akadémiou sídliacou na Košickom letisku, ktorá obťažovanie hlukom

Čítať ďalej »

Hluk helikoptér v Košiciach – analytika hlukového smogu leteckej akadémie pred finalizáciou

Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI pokračuje v analytickej činnosti vo vzťahu ku súkromnej akadémii a jej činnosti vykonávanej na košickom letisku, ktorá je podľa verejne dostupných informácii prevádzkovaná obchodnými spoločnosťami Slovak Training Academy s.r.o. a Heli Company s.r.o. Vzhľadom na verejnoprávny rozmer tejto kauzy a dlhotrvajúci problém hluku a obťažovania hlukom leteckou akadémiou sídliacou na Košickom letisku, ktorá obťažovanie hlukom

Čítať ďalej »

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Disciplinárne trestanie a prieskum správnym súdom – Najvyšší súd Slovenskej republiky opätovne potvrdzuje právomoc správneho súdnictva

O tom, že Najvyšší súd Slovenskej republiky zaujal názor existencie právomoci správneho súdu voči rozhodnutiam vydaným v disciplinárnom konaní (napr. národných športových zväzov, záujmových združení a pod.) sme informovali na našej stránke už skôr tu, a to analýzou rozhodnutia NSSR sp. zn. 4 Asan/25/2018. Tento prístup potvrdil opätovne Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozhodnutí sp. zn. 10Asan/15/2019 zo dňa 30.

Čítať ďalej »

PF 2021!

Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI advokátska kancelária s.r.o. ďakuje všetkým svojím klientom, ktorí jej v roku 2020 prejavili dôveru, Je pre nás výzvou pracovať ešte tvrdšie a k ešte väčšej spokojnosti všetkých z Vás. V roku 2021 nás čakajú veľké výzvy, preto veríme, že ich spolu zvládneme. V priebehu budúceho roka rozširuje naša advokátska kancelária svoje pôsobenie aj o stálu

Čítať ďalej »

Hromadná žaloba – návrh na vydanie neodkladného opatrenia vo veci preletov helikoptér nad územím mesta Košice a priľahlými obcami

V mene advokátskej kancelárie ČOLLÁK & PARTNERI advokátska kancelária s.r.o. dávame na vedomie všetkým nespokojným obyvateľom, ktorí by sa chceli pripojiť ku hromadnej žalobe – návrhu na vydanie neodkladného opatrenia vo veci zákazu činnosti leteckej činnosti obchodnej spoločnosti Slovak training academy s.r.o / Heli company s.r.o. po 22:00 hod. aby nás kontaktovali na adrese sekretariat@ak-kosice.sk pre účely následného zaslania plnomocenstva

Čítať ďalej »

Hluk nad Košicami – Košičanom pomôže kancelária ČOLLÁK & PARTNERI pro bono

Naša advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI sa rozhodla poskytnúť právne služby PRO BONO všetkým obyvateľom Košíc, ktorí sa chcú domáhať ochrany svojich práv pred obmedzujúcimi letmi spoločnosti SLOVAK TRAINING ACADEMY s.r.o, ktoré táto spoločnosť vykonáva šikanózne, nad zastavaním intravilánom obce, a to predovšetkým po 22:00 hodine, teda rušením nočného kľudu. Obyvatelia nám poskytli dostatočné množstvo objektivizovaného a preukázaného porušovania nočného

Čítať ďalej »

Dovolacie konanie – arbitrabilita disciplinárneho trestania v rozhodcovskom konaní (otázka doposiaľ dovolacím súdom neriešená)

Naša advokátska kancelária iniciovala dovolacie súdne konanie pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky ako dovolacím súdom zastupujúc klienta, to voči rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave, ktorý potvrdil rozsudok Okresného súdu v Bratislave, ktorý zamietol v celom rozsahu žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku ako výsledku rozhodcovského konania. Rozhodcovské konanie bolo vedené na základe rozhodcovskej žaloby, ktorou sa napádali výsledky (rozhodnutie) disciplinárneho orgánu

Čítať ďalej »

Košické dni súkromného práva III. – medzinárodná vedecká konferencia

Aj tento rok sme sa stali hrdým partnerom medzinárodnej vedeckej konferencie Košické dni súkromného práva III. Katedra občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s občianskym združením Košické dni súkromného práva usporadúva aj v roku 2020 medzinárodnú vedeckú konferenciu “Košické dni súkromného práva III” – v dňoch 22.4.-24.4.2019 v Hoteli Double Tree by Hilton**** Prihlásiť

Čítať ďalej »

Jožko Čorba (5.5.1981 – 10.1.2018†) – priateľ, ktorý na nás hľadí z neba a povestne sa usmieva (spomienka a spomienkový medailón)

V stredu, 10. januára 2018 vo veku 36 rokov od nás bez rozlúčky, náhle a navždy odišiel do neba krásny človek Jožko Čorba, ktorému náhle vypovedalo službu jeho srdiečko. Syn, manžel, otec, priateľ, kolega, spoločník, pedagóg právnickej fakulty, advokát, člen UčPS, člen a funkcionár SFZ i verný fanúšik slovenského futbalu. Spomienku na Jožka bude v sebe nosiť navždy každý, kto mal

Čítať ďalej »