S Jaroslavom Čollákom aj o úlohách a vplyve hráčskych asociácií na riešenie sporov vo futbale

LOSS.sk: Člena Komory Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov a jej dočasne povereného predsedu, 31-ročného advokáta z Košíc Jaroslava Čolláka, poznajú v športovom prostredí aj vďaka tomu, že patril medzi spoluautorov Zákona o športe. V rozhovore s ním sme sa venovali napríklad aj postaveniu futbalistov na Slovensku z pohľadu ich právnej istoty a vymožiteľnosti práva, o celkovom postavení profesionálnych aj

Čítať ďalej »

Hromadná žaloba – návrh na vydanie neodkladného opatrenia vo veci preletov helikoptér nad územím mesta Košice a priľahlými obcami

V mene advokátskej kancelárie ČOLLÁK & PARTNERI advokátska kancelária s.r.o. dávame na vedomie všetkým nespokojným obyvateľom, ktorí by sa chceli pripojiť ku hromadnej žalobe – návrhu na vydanie neodkladného opatrenia vo veci zákazu činnosti leteckej činnosti obchodnej spoločnosti Slovak training academy s.r.o / Heli company s.r.o. po 22:00 hod. aby nás kontaktovali na adrese sekretariat@ak-kosice.sk pre účely následného zaslania plnomocenstva

Čítať ďalej »

Hluk nad Košicami – Košičanom pomôže kancelária ČOLLÁK & PARTNERI pro bono

Naša advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI sa rozhodla poskytnúť právne služby PRO BONO všetkým obyvateľom Košíc, ktorí sa chcú domáhať ochrany svojich práv pred obmedzujúcimi letmi spoločnosti SLOVAK TRAINING ACADEMY s.r.o, ktoré táto spoločnosť vykonáva šikanózne, nad zastavaním intravilánom obce, a to predovšetkým po 22:00 hodine, teda rušením nočného kľudu. Obyvatelia nám poskytli dostatočné množstvo objektivizovaného a preukázaného porušovania nočného

Čítať ďalej »

Dovolacie konanie – arbitrabilita disciplinárneho trestania v rozhodcovskom konaní (otázka doposiaľ dovolacím súdom neriešená)

Naša advokátska kancelária iniciovala dovolacie súdne konanie pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky ako dovolacím súdom zastupujúc klienta, to voči rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave, ktorý potvrdil rozsudok Okresného súdu v Bratislave, ktorý zamietol v celom rozsahu žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku ako výsledku rozhodcovského konania. Rozhodcovské konanie bolo vedené na základe rozhodcovskej žaloby, ktorou sa napádali výsledky (rozhodnutie) disciplinárneho orgánu

Čítať ďalej »

Košické dni súkromného práva III. – medzinárodná vedecká konferencia

Aj tento rok sme sa stali hrdým partnerom medzinárodnej vedeckej konferencie Košické dni súkromného práva III. Katedra občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s občianskym združením Košické dni súkromného práva usporadúva aj v roku 2020 medzinárodnú vedeckú konferenciu „Košické dni súkromného práva III“ – v dňoch 22.4.-24.4.2019 v Hoteli Double Tree by Hilton**** Prihlásiť

Čítať ďalej »