PF 2021! 1Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI advokátska kancelária s.r.o. ďakuje všetkým svojím klientom, ktorí jej v roku 2020 prejavili dôveru, Je pre nás výzvou pracovať ešte tvrdšie a k ešte väčšej spokojnosti všetkých z Vás.
V roku 2021 nás čakajú veľké výzvy, preto veríme, že ich spolu zvládneme. V priebehu budúceho roka rozširuje naša advokátska kancelária svoje pôsobenie aj o stálu pobočku v Bratislave, a preto veríme, že svojimi službami dokážeme poskytnúť kvalitnú právnu službu ešte väčšiemu počtu klientov okrem košického sídla aj v hlavnom meste Slovenskej republiky. V priebehu roka očakávame rozhodnutia vo viacerých právnych sporoch, ktoré smôžu byť pre právnu spisbu a rovnako pre klientov v prípade úspechu významné – ide o rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, či súdov všeobecnej sústavy súdnictva. Najvyšším súdnym autoritám sme pri riešení sporov klientov položili viacero doposiaľ neriešených právne významných otázok, ktoré v prípade úspechu môžu ovplyvniť tú – ktorú oblasť právnych vzťahov aj do budúcnosti. Veríme, že v týchto sporoch budeme úspešní.
Do roku 2021 Vám prajeme predovšetkým pevné zdravie. Nech sú Vaše názory a životné postoje pevné ako korene stromu, a nech vietor či akýkoľvek problém neoslabí Vaše smerovanie na ceste, ktorú žijete a snívate. Nech je pre Vás Nový rok, ako aj celý rok 2021 súčasťou cesty a nech nikdy nezabudnete, že každodenné detaily našej životnej cesty sú – jej cieľ.
pf 2021!