"Sme konzervatívni a nehanbíme sa za to. Hovoria za nás výsledky, referencie spokojných klientov, podpora odborných konferencií či iných podujatí - nie instagram - facebook - či moderná a silená internetová (seba)prezentácia"

Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI sa stala hrdým partnerom futbalového klubu FC KOŠICE

Po návrate najvyššej futbalovej súťaže do metropoly východného Slovenska, aj vzhľadom na skutočnosť, že nás naša história spája s košickým futbalom – sme sa rozhodli podporiť športový klub FC Košice a to tak, že sme sa stali partnerom klubu pre celú ligovú sezónu 2023/2024. Web: https://www.fckosice.sk/v-ligovej-premiere-sme-vo-vybornej-atmosfere-remizovali-s-majstrovskym-slovanom-00-a19-1698

Čítať ďalej »

Jaroslav Čollák: Heslo ‘odváž sa vedieť’ znamená používať vlastný rozum (II. časť) – SFZ/Komora pre riešenie sporov

BRATISLAVA (SFZ) – Včera, v prvej časti rozhovoru s predsedom komory pre riešenie sporov SFZ doc. JUDr.Jaroslaom Čollákom, PhD., bola hlavnou témou existencia a fungovanie tohto orgánu v štruktúre futbalového hnutia. V druhej, záverečnej časti, je téma práce komory v širších súvislostiach a prepojenie na štátnu súdnu štruktúru. Koľko sporov ročne prerokúva komora SFZ a ako zväz zabezpečí ich vymáhanie? „Aj vymáhanie rozhodnutí je podstatou rozdielu

Čítať ďalej »

Rozhovor s Jaroslavom Čollákom: “SFZ – Naša komora je líder alternatívneho riešenia sporov v športe na Slovensku – I. časť”

BRATISLAVA (SFZ) – Komora pre riešenie sporov je neľahká téma na debatu. No jej existencia je potrebná pre riešenie rozporov či treníc v rámci futbalového hnutia. Okolnosti fungovania, pohľad na etablovanie tohto orgánu v štruktúre SFZ a celkový vplyv na atmosféru v slovenskom futbale sme rozoberali s jej predsedom, doc. JUDr. Jaroslavom Čollákom, PhD. Dnes prinášame I. časť rozhovoru pre futbalsfz.sk. V roku 2020 vás

Čítať ďalej »

Štátny “Ping-pong” s hlukom skončil – konať má Dopravný úrad SR. Otvárajú sa otázky zodpovednosti za možnú škodu

NAŠE PRÁVNE KROKY IDENENTIFIKUJÚCE MOŽNÉ NEDODRŽANIE ZÁKONA PRI VYDÁVANÍ Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI koná vo veci obťažovania hlukom leteckou akadémiou v Košiciach aj naďalej. Dôkazom toho bolo podanie Podnetu v zmysle Zákona o prokuratúre (zákon č. 153/2001 Z.z.), ktorým sme sledovali aktiváciu právomoci generálnej prokuratúry v oblasti dohľadu nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy. K podaniu podnetu došlo v

Čítať ďalej »

KORZÁR: Hluková štúdia leteckej akadémie v Košiciach od roku 2017 neobsahuje hlukové posúdenie vrtuľníkov Sikhorsky UH-60 Blackhawk

Niekoľkoročné problémy a sťažnosti občanov a obyvateľov mesta Košice a takmer všetkých priľahlých obcí v širšom okolí s leteckou činnosťou Leteckej akadémie sídliacej na košickom letisku, ktorú prevádzkuje obchodná spoločnosť Slovak Training Academy s.r.o. v spolupráci s obchodnou spoločnosťou HELI company s.r.o. sa opätovne stali predmetom záujmu médií. Cyklické sťažnosti občanov na obťažovanie hlukom touto akadémiou robia z tejto témy tému

Čítať ďalej »

Denník N: Hukot ako vo vojne, nad Košicami lieta dvadsať Strnadových helikoptér vrátane štyroch Blackhawkov

Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI ponúkla na základe záujmu množstva klientov právne služby pro bono (bez nároku na odmenu) vo veci zriadenia a existencie leteckej akadémie pôsobiacej na Košickom letisku ( https://ak-kosice.sk/hluk-nad-kosicami-kosicanom-pomoze-kancelaria-collak-partneri-pro-bono/ ) V tejto veci aj naďalej podnikáme neustále ďalšie právne kroky smerujúce k prevereniu právnej súladnosti zriadenia a fungovania tejto leteckej akadémie. Vzhľadom na široký spoločenský dopad činnosti tejto leteckej

Čítať ďalej »

Incident v košickej nemocnici – oprávnenia zástupcu “na telefóne”

Všeobecne možno uviesť, že otázku zastupovania upravuje Občiansky zákonník (z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov), na ktorý nadväzuje zákonná úprava práv a povinností advokáta v zmysle Zákona o advokácii (z.č. 583/2004 Z.z.). Pre redakciu denníka Korzár sme sa za advokátsku kancelári ČOLLÁK & PARTNERI vyjadrovali k problematike, ako to je s právnym zastupovaním a splnomocnením pri zastupovaní klientov.

Čítať ďalej »

Vrtuľníky nad Košicami – “Nový čas” si všimol problémy tisícok Košičanov a obyvateľov východného slovenska

Vrtuľníky leteckej akadémie v Košiciach obťažujú Košice a okolie Košíc, kauze sa venuje aj redakcia denníka Nový čas. Hluk spôsobovaný súkromnou leteckou akadémiou trápiaci košičanov a obyvateľov nielen východného Slovenska sa ujala naša advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI: Niekoľko rokov trvajúce sťažnosti, diskomfort a žiadosti o nápravu Košičanov, obyvateľov mesta Košice ako aj mnohých okolitých obcí sa naša kancelária ČOLLÁK

Čítať ďalej »

Čollák: Komora SFZ pre riešenie sporov je jediný futbalový súd na Slovensku a líder medzi alternatívnymi orgánmi na riešenie sporov v športe

Liga na ochranu slovenských športovcov: Člena Komory Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov a jej dočasne povereného predsedu, 31-ročného advokáta z Košíc Jaroslava Čolláka, poznajú v športovom prostredí aj vďaka tomu, že patril medzi spoluautorov Zákona o športe. V rozhovore s ním sme sa venovali napríklad aj postaveniu futbalistov na Slovensku z pohľadu ich právnej istoty a vymožiteľnosti práva, o

Čítať ďalej »

Jožko Čorba (5.5.1981 – 10.1.2018†) – priateľ, ktorý na nás hľadí z neba a povestne sa usmieva (spomienka a spomienkový medailón)

V stredu, 10. januára 2018 vo veku 36 rokov od nás bez rozlúčky, náhle a navždy odišiel do neba krásny človek Jožko Čorba, ktorému náhle vypovedalo službu jeho srdiečko. Syn, manžel, otec, priateľ, kolega, spoločník, pedagóg právnickej fakulty, advokát, člen UčPS, člen a funkcionár SFZ i verný fanúšik slovenského futbalu. Spomienku na Jožka bude v sebe nosiť navždy každý, kto mal

Čítať ďalej »

Jaroslav Čollák: Riešenie sporov a šport – limity združovacieho práva, Medzinárodná vedecká konferencia “Šport a právo” (2016):

Prinášame Vám príspevok Jaroslava Čolláka na konferencii Šport a právo 2016 (29.-30. september 2016) venujúcu sa problematike alternatívneho riešenia sporov v športe (Alternative dispute resolution – ADR) a súvisiacich otázok združovacieho práva a oblasti občianskych združení. Príspevok je zameraný na problematiku ADR v športe, ale aj všeobecne v prostredí občianskych združení. ČOLLÁK, J.: Riešenie sporov v športe a limity združovacieho

Čítať ďalej »

Koordinátor prípravy Nového zákona o športe Jaroslav Čollák: ambíciou zákona je ozdraviť šport

KOŠICE. Na prvom mieste sú financie. Tých niet nikde dosť. Nik nepochybuje o tom, aký dôležitý je šport pre zdravý vývoj spoločnosti. Aspoň z pohľadu preventívy. A určite je preventíva lacnejšia, než pozdejšia náročná liečba chorého. Tu niekde je začiatok snaženia skupiny ľudí, participujúcich na tvorbe nového zákona o športe. Ide o náročný projekt, ktorého hlavným gestorom je Ministerstvo školstva,

Čítať ďalej »

Jaroslav Čollák – študentská osobnosť roka 2012 v kategórii právo, politológia, sociológia a filozofia.

V roku 2012 bol člen našej kancelárie ocenený víťaz v kategórii právo filozofia politológia a sociológia Jaroslav Čollák. Zo slávnostneho vyhodnotenia výsledkov 8. ročníka súťaže “Študentská osobnosť Slovenska 2011/2012” za účasti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča 4. decembra 2012 v Bratislave. Na snímke víťaz v kategórii právo, filozofia, politológia a sociológia Jaroslav Čollák. FOTO TASR – Pavel Neubauer Dostupné online: https://www.webnoviny.sk/vitazi-sutaze-studentska-osobnost-slovenska-si-prevzali-ceny/ 

Čítať ďalej »