Jaroslav Čollák – študentská osobnosť roka 2012 v kategórii právo, politológia, sociológia a filozofia.

Médiá 1

V roku 2012 bol člen našej kancelárie ocenený víťaz v kategórii právo filozofia politológia a sociológia Jaroslav Čollák. Zo slávnostneho vyhodnotenia výsledkov 8. ročníka súťaže „Študentská osobnosť Slovenska 2011/2012“ za účasti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča 4. decembra 2012 v Bratislave. Na snímke víťaz v kategórii právo, filozofia, politológia a sociológia Jaroslav Čollák. FOTO TASR – Pavel Neubauer

 
 
 
 

 

 JUDr. Jaroslav Čollák ml., Seminár k zákonu o športe: Zmluvné vzťahy v športe a súvisiace daňové a odvodové otázky, Hotel Polom, Žilina (záznam).

Člen našej advokátskej kancelárie prednášal pre širokú verejnosť k téme Zmluvných vzťahov v športe v rozsahu z.č. 440/2015 Z.z. Zákona o športe (postavenie športovca, systematika organizácie športového odvetvia, zmluva o profesionálnom vykonávaní športu, zmluva o amatérskom vykonávaní športu, zmluva o príprave talentovaného športovca, športoví odborníci) aj na seminári v Žiline. Prinášame Vám 1 časť záznamu celej konferencie.

Ďalšia časť konferencie dostupná na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=GowR-k10t1c 


JUDr. Jaroslav Čollák ml., Seminár k zákonu o športe: Zmluvné vzťahy v športe a súvisiace daňové a odvodové otázky, Hotel AquaCity Poprad (záznam).

Člen našej advokátskej kancelárie prednášal pre širokú verejnosť k téme Zmluvných vzťahov v športe v rozsahu z.č. 440/2015 Z.z. Zákona o športe (postavenie športovca, systematika organizácie športového odvetvia, zmluva o profesionálnom vykonávaní športu, zmluva o amatérskom vykonávaní športu, zmluva o príprave talentovaného športovca, športoví odborníci).


Zastupujeme klientov v sporoch aj proti obciam a mestám

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20390418/kauza-garaze-uz-mozu-stavat-ale-nebudu-pytaju-odskodne.html 


JUDr. Jaroslav Čollák  ml. – príspevok na tému: Riešenie sporov v športe a limity združovacieho práva v podmienkach po účinnosti Zákona o športe a rekodifikácii civilného procesného práva, Konferencia Šport a právo 2016, Poprad, SR.


JUDr. Jaroslav Čollák  ml. – príspevok na tému – Občianskoprávna zodpovednosť v športe

Príspevok člena našej Advokátskej kancelárie na tému „Občianskoprávna zodpovednosť v športe“ – aktuálny stav a návrhy na zlepšenie (0:34:00 min. videa).


JUDr. Jaroslav Čollák ml. – príspevok na tému – športovci v projekte Nového Zákona o športe


JUDr. Jaroslav Čollák ml.- príspevok na tému – prestup športovca a zneužívanie práva


Člen našej Advokátskej kancelárie k téme – nový Zákon o športe (časť II.)

V parlamente vykonávali svoje poslanie viacerí špičkoví športovci, tréneri či funkcionári. Nemáte im za zlé, že sa touto problematikou nezaoberali vážnejšie a neposunuli náš šport, ale naopak, dopustili takmer jeho skazu? Veď dnes je situácia taká, že nebyť zainteresovaných rodičov, asi by sme už nemali ani reprezentantov na súčasnej úrovni a ostatná mládež by sa už, ak to preženieme, ani nepohybovala.

„Otázka parlamentnej aktivity poslancov NRSR je vždy vnímaná subjektívne. Preto ak sa mne ako osobe bude zdať aktivita poslancov ako minimálna a neefektívna, iní ju môžu považovať za dostačujúcu. Niektorí z nás možno šport nepokladajú za dôležitú oblasť spoločnosti. Treba si dnes uvedomiť, že šport je segment spoločnosti, ktorý zamestnáva, podieľa sa na tvorbe HDP, ovplyvňuje trh práce, zabáva, dáva ľuďom inšpiráciu a v neposlednom rade je náhradou za fyzickú prácu a prostriedkom na udržiavanie dobrej fyzickej kondície a zdravia. Verím, že v prípade prijatia pripravovaného návrhu zákona o športe názor poslednej skupiny zmeníme. Verím, že reforma športu na Slovensku a princípy či zásady, na ktorých je budovaná, môže prispieť k pozitívnej zmene. Reforma športu môže byť reformou celej spoločnosti.“
Čítajte viac:  http://korzar.sme.sk/c/7237933/novy-zakon-ma-ambiciu-ozdravit-sport-ii.html#ixzz4FpmC6Elj


Člen našej Advokátskej kancelárie k téme – nový Zákon o športe (časť I.)

Skúste iba krátko naznačiť, ako sa dostane mladý, iba 25–ročný človek do takej závažnej pozície, že sa spolupodieľa na zásadnom projekte, ktorý by mal slovenský šport posunúť tam, kde ho chcú vidieť nielen všetci jeho priaznivci, ale kde by ho radi videli i všetci tí, čo pochopili jeho význam pre rozvoj zdravej spoločnosti.

„Táto otázka by mala smerovať pravdepodobne na niekoho iného. Musím priznať, že dôvody, prečo takáto ponuka pre moju osobu prišla, nepoznám a beriem ju ako fakt. Dlhšie sa venujem aj športovému právu a jeho prienikom do všetkých právnych oblastí, mám právnické vzdelanie – asi to boli hlavné dôvody, prečo mi bola ponuka adresovaná.  Nechápem to osobne, ako osobný úspech. Bol by som rovnako potešený, ak by na tejto pozícii bol hocikto iný, kto by chcel spolu s ostatnými členmi projektu slovenský šport posunúť z aktuálneho – nie najlepšieho – stavu do stavu, kde šport chceme vidieť všetci.“

Čítajte viac:  http://korzar.sme.sk/c/7230000/novy-zakon-ma-ambiciu-ozdravit-sport.html#ixzz4Fplf2WL3


Kauza Strelingstav nie pre mesto Košice až taká bolestná 

„Všetky okolnosti prípadu nasvedčovali tomu, že ak by mesto v spore pokračovalo, muselo by zaplatiť naraz a oveľa viac. Aj návrhy protistrany pri rokovaní o dohode začínali na astronomických sumách. Čo sa dosiahlo, považujeme za úspech,“ povedal Kamil Weiczen z advokátskej kancelárie Čollák, Weiczen, Vanko & Partners. Bližšie pozri na internetovej adrese: http://kosice.korzar.sme.sk/c/6855236/kosice-bude-stat-kauza-strelingstav-miliony.html#ixzz2XtuymSnk http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/285581-kosice-by-mali-v-kauze-strelingstav-zaplatit-takmer-10-milionov-eur/?internylink=bleskovo


Krompachy: SPP & výbuch plynu: SPP odškodnil našich klientov

„Z titulu občiansko-právnej zodpovednosti za prevádzkovanie distribučnej siete je SPP – distribúcia, a. s. pripravená nahradiť škody vzniknuté pri tejto nešťastnej udalosti. Z tohto dôvodu v súčasnosti SPP- distribúcia, a.s. rokuje so zástupcom ostatných poškodených strán o náhrade škody,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa SPP Dana Kršáková. Bližšie pozri na internetovej adrese: http://www.topky.sk/cl/10/210857/SPP-zaplati-skody-po-vybuchu-plynu-v-dome-v-Krompachoch


Aj prezident Slovenskej republiky potrebuje kvalitné právne služby

Prezident Rudolf Schuster súhlasil so svojimi právnikmi, ktorí preňho žiadajú odškodné vo výške 450-tisíc korún. Sumu vymáha od dvoch bratislavských nemocníc košická právna kancelária Jaroslava Čolláka a Milana Weiczena. Bližšie pozri na internetovej adrese http://www.sme.sk/c/743557/prezident-republiky-ziada-od-statnych-nemocnic-odskodne.html#ixzz2XuQtTNbL 


Futbalista Miroslav Viazanko a jeho právny zástupca veria v úspech

„Konanie na civilnom súde nie je ukončené. Prešovský klub neurobil žiaden krok k tomu, aby stiahol civilnú žalobu. My len robíme kroky k tomu, aby civilný súd nekonal. Predpokladám, že budeme úspešní v tom, že civilný súd konanie zastaví,“ vysvetlil JUDr. Jaroslav Čollák, ktorý zastupuje Miroslava Viazanka Bližšie pozri na internetovej adrese: http://www.mfkkosice.sk/c/portal_public/layout?p_l_id=21.1&p_p_id=15&p_p_action=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_15_struts_action=%2Fjournal%2Fview_article&_15_article_id=VIAZANKO_FIFA&_15_article_version=1.0&_15_discusion_new_reply=0


Obchodná spoločnosť FRUCONA a.s. uspela aj na Súdnom dvore EÚ

Súdny dvor EÚ sídliaci v Luxemburgu vo vyhlásení k rozsudku okrem iného uviedol, že z rozsudku tribunálu nižšej inštancie nebolo úplne zrejmé, či by bolo výhodnejšie pre Slovensko nechať firmu skrachovať, ako argumentovala komisie. Ide hlavne o to, či komisia vzala do úvahy dĺžku procedúry, ktorá s bankrotom súvisí. Súd zdôraznil, že komisia tým, že túto dobu nevzala do úvahy, zjavne pochybila. Bližšie pozri na internetovej adrese: http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/256851-slovensko-uspelo-na-sude-eu-v-spore-o-statnu-pomoc-frucone/ http://kosice.korzar.sme.sk/c/6678465/sudny-dvor-v-luxemburgu-vyniesol-rozsudok-v-prospech-frucony-kosice.html


Člen nášho tímu sa stal študentskou osobnosťou Slovenskej republiky

“ Od roku 2008 som študentom Právnickej fakulty UPJŠ a rokom 2013 ju ukončujem ako magister práv s vyznamenaním. Bez ohľadu na to si myslím, že právo je dnes, aj keď sa to tak na prvý pohľad nemusí zdať tou časťou organizácie spoločnosti, bez ktorej by jej existencia nebola možná. Taktiež si myslím, že právo dokáže ovplyvňovať spoločenské vzťahy aj v pozitívnom zmysle, ale to si však bežný človek neuvedomí, pretože on vníma subjektívne len zákazy, pri ktorých má pocit, že sú v pomere ku jeho právam v nesmiernej prevahe. To však v mnohých prípadoch nie je pravda“ povedal Mgr. Jaroslav Čollák v rozhovore pre portál Košické správy. Bližšie pozri na internetovej adrese: http://www.kosickespravy.sk/kosican-jaroslav-collak-je-studentskou-osobnostou-roka-2012 http://195.46.72.16/free/jsp/search/view/ViewerFoto.jsp?Document=..%2F..%2FFondyF%2F12%2F12%2F20121204_ceny9020745.1%40Foto&QueryText=


Kauza Strelingstav nie pre mesto Košice až taká bolestná 

„Všetky okolnosti prípadu nasvedčovali tomu, že ak by mesto v spore pokračovalo, muselo by zaplatiť naraz a oveľa viac. Aj návrhy protistrany pri rokovaní o dohode začínali na astronomických sumách. Čo sa dosiahlo, považujeme za úspech,“ povedal Kamil Weiczen z advokátskej kancelárie Čollák, Weiczen, Vanko & Partners. Bližšie pozri na internetovej adrese: http://kosice.korzar.sme.sk/c/6855236/kosice-bude-stat-kauza-strelingstav-miliony.html#ixzz2XtuymSnk http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/285581-kosice-by-mali-v-kauze-strelingstav-zaplatit-takmer-10-milionov-eur/?internylink=bleskovo

 

JUDr. Jaroslav Čollák ml., Seminár k zákonu o športe: Zmluvné vzťahy v športe a súvisiace daňové a odvodové otázky, Hotel NH GateOne, Bratislava (záznam).

Člen našej advokátskej kancelárie prednášal pre širokú verejnosť k téme Zmluvných vzťahov v športe v rozsahu z.č. 440/2015 Z.z. Zákona o športe (postavenie športovca, systematika organizácie športového odvetvia, zmluva o profesionálnom vykonávaní športu, zmluva o amatérskom vykonávaní športu, zmluva o príprave talentovaného športovca, športoví odborníci) aj na seminári v Bratislave. Prinášame Vám 1 časť záznamu celej bratislavskej konferencie.

Ďalšia časť dotupná na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=FMBSzgovdaE 


JUDr. Jaroslav Čollák ml., Seminár k zákonu o športe: Zmluvné vzťahy v športe a súvisiace daňové a odvodové otázky, Hotel Polom, Žilina (záznam).

Člen našej advokátskej kancelárie prednášal pre širokú verejnosť k téme Zmluvných vzťahov v športe v rozsahu z.č. 440/2015 Z.z. Zákona o športe (postavenie športovca, systematika organizácie športového odvetvia, zmluva o profesionálnom vykonávaní športu, zmluva o amatérskom vykonávaní športu, zmluva o príprave talentovaného športovca, športoví odborníci) aj na seminári v Žiline. Prinášame Vám 1 časť záznamu celej konferencie.

Ďalšia časť konferencie dostupná na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=GowR-k10t1c 


JUDr. Jaroslav Čollák ml., Seminár k zákonu o športe: Zmluvné vzťahy v športe a súvisiace daňové a odvodové otázky, Hotel AquaCity Poprad (záznam).

Člen našej advokátskej kancelárie prednášal pre širokú verejnosť k téme Zmluvných vzťahov v športe v rozsahu z.č. 440/2015 Z.z. Zákona o športe (postavenie športovca, systematika organizácie športového odvetvia, zmluva o profesionálnom vykonávaní športu, zmluva o amatérskom vykonávaní športu, zmluva o príprave talentovaného športovca, športoví odborníci).


Zastupujeme klientov v sporoch aj proti obciam a mestám

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20390418/kauza-garaze-uz-mozu-stavat-ale-nebudu-pytaju-odskodne.html 


JUDr. Jaroslav Čollák  ml. – príspevok na tému: Riešenie sporov v športe a limity združovacieho práva v podmienkach po účinnosti Zákona o športe a rekodifikácii civilného procesného práva, Konferencia Šport a právo 2016, Poprad, SR.


JUDr. Jaroslav Čollák  ml. – príspevok na tému – Občianskoprávna zodpovednosť v športe

Príspevok člena našej Advokátskej kancelárie na tému „Občianskoprávna zodpovednosť v športe“ – aktuálny stav a návrhy na zlepšenie (0:34:00 min. videa).


JUDr. Jaroslav Čollák ml. – príspevok na tému – športovci v projekte Nového Zákona o športe


JUDr. Jaroslav Čollák ml.- príspevok na tému – prestup športovca a zneužívanie práva


Člen našej Advokátskej kancelárie k téme – nový Zákon o športe (časť II.)

V parlamente vykonávali svoje poslanie viacerí špičkoví športovci, tréneri či funkcionári. Nemáte im za zlé, že sa touto problematikou nezaoberali vážnejšie a neposunuli náš šport, ale naopak, dopustili takmer jeho skazu? Veď dnes je situácia taká, že nebyť zainteresovaných rodičov, asi by sme už nemali ani reprezentantov na súčasnej úrovni a ostatná mládež by sa už, ak to preženieme, ani nepohybovala.

„Otázka parlamentnej aktivity poslancov NRSR je vždy vnímaná subjektívne. Preto ak sa mne ako osobe bude zdať aktivita poslancov ako minimálna a neefektívna, iní ju môžu považovať za dostačujúcu. Niektorí z nás možno šport nepokladajú za dôležitú oblasť spoločnosti. Treba si dnes uvedomiť, že šport je segment spoločnosti, ktorý zamestnáva, podieľa sa na tvorbe HDP, ovplyvňuje trh práce, zabáva, dáva ľuďom inšpiráciu a v neposlednom rade je náhradou za fyzickú prácu a prostriedkom na udržiavanie dobrej fyzickej kondície a zdravia. Verím, že v prípade prijatia pripravovaného návrhu zákona o športe názor poslednej skupiny zmeníme. Verím, že reforma športu na Slovensku a princípy či zásady, na ktorých je budovaná, môže prispieť k pozitívnej zmene. Reforma športu môže byť reformou celej spoločnosti.“
Čítajte viac:  http://korzar.sme.sk/c/7237933/novy-zakon-ma-ambiciu-ozdravit-sport-ii.html#ixzz4FpmC6Elj


Člen našej Advokátskej kancelárie k téme – nový Zákon o športe (časť I.)

Skúste iba krátko naznačiť, ako sa dostane mladý, iba 25–ročný človek do takej závažnej pozície, že sa spolupodieľa na zásadnom projekte, ktorý by mal slovenský šport posunúť tam, kde ho chcú vidieť nielen všetci jeho priaznivci, ale kde by ho radi videli i všetci tí, čo pochopili jeho význam pre rozvoj zdravej spoločnosti.

„Táto otázka by mala smerovať pravdepodobne na niekoho iného. Musím priznať, že dôvody, prečo takáto ponuka pre moju osobu prišla, nepoznám a beriem ju ako fakt. Dlhšie sa venujem aj športovému právu a jeho prienikom do všetkých právnych oblastí, mám právnické vzdelanie – asi to boli hlavné dôvody, prečo mi bola ponuka adresovaná.  Nechápem to osobne, ako osobný úspech. Bol by som rovnako potešený, ak by na tejto pozícii bol hocikto iný, kto by chcel spolu s ostatnými členmi projektu slovenský šport posunúť z aktuálneho – nie najlepšieho – stavu do stavu, kde šport chceme vidieť všetci.“

Čítajte viac:  http://korzar.sme.sk/c/7230000/novy-zakon-ma-ambiciu-ozdravit-sport.html#ixzz4Fplf2WL3


Kauza Strelingstav nie pre mesto Košice až taká bolestná 

„Všetky okolnosti prípadu nasvedčovali tomu, že ak by mesto v spore pokračovalo, muselo by zaplatiť naraz a oveľa viac. Aj návrhy protistrany pri rokovaní o dohode začínali na astronomických sumách. Čo sa dosiahlo, považujeme za úspech,“ povedal Kamil Weiczen z advokátskej kancelárie Čollák, Weiczen, Vanko & Partners. Bližšie pozri na internetovej adrese: http://kosice.korzar.sme.sk/c/6855236/kosice-bude-stat-kauza-strelingstav-miliony.html#ixzz2XtuymSnk http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/285581-kosice-by-mali-v-kauze-strelingstav-zaplatit-takmer-10-milionov-eur/?internylink=bleskovo


Krompachy: SPP & výbuch plynu: SPP odškodnil našich klientov

„Z titulu občiansko-právnej zodpovednosti za prevádzkovanie distribučnej siete je SPP – distribúcia, a. s. pripravená nahradiť škody vzniknuté pri tejto nešťastnej udalosti. Z tohto dôvodu v súčasnosti SPP- distribúcia, a.s. rokuje so zástupcom ostatných poškodených strán o náhrade škody,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa SPP Dana Kršáková. Bližšie pozri na internetovej adrese: http://www.topky.sk/cl/10/210857/SPP-zaplati-skody-po-vybuchu-plynu-v-dome-v-Krompachoch


Aj prezident Slovenskej republiky potrebuje kvalitné právne služby

Prezident Rudolf Schuster súhlasil so svojimi právnikmi, ktorí preňho žiadajú odškodné vo výške 450-tisíc korún. Sumu vymáha od dvoch bratislavských nemocníc košická právna kancelária Jaroslava Čolláka a Milana Weiczena. Bližšie pozri na internetovej adrese http://www.sme.sk/c/743557/prezident-republiky-ziada-od-statnych-nemocnic-odskodne.html#ixzz2XuQtTNbL 


Futbalista Miroslav Viazanko a jeho právny zástupca veria v úspech

„Konanie na civilnom súde nie je ukončené. Prešovský klub neurobil žiaden krok k tomu, aby stiahol civilnú žalobu. My len robíme kroky k tomu, aby civilný súd nekonal. Predpokladám, že budeme úspešní v tom, že civilný súd konanie zastaví,“ vysvetlil JUDr. Jaroslav Čollák, ktorý zastupuje Miroslava Viazanka Bližšie pozri na internetovej adrese: http://www.mfkkosice.sk/c/portal_public/layout?p_l_id=21.1&p_p_id=15&p_p_action=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_15_struts_action=%2Fjournal%2Fview_article&_15_article_id=VIAZANKO_FIFA&_15_article_version=1.0&_15_discusion_new_reply=0


Obchodná spoločnosť FRUCONA a.s. uspela aj na Súdnom dvore EÚ

Súdny dvor EÚ sídliaci v Luxemburgu vo vyhlásení k rozsudku okrem iného uviedol, že z rozsudku tribunálu nižšej inštancie nebolo úplne zrejmé, či by bolo výhodnejšie pre Slovensko nechať firmu skrachovať, ako argumentovala komisie. Ide hlavne o to, či komisia vzala do úvahy dĺžku procedúry, ktorá s bankrotom súvisí. Súd zdôraznil, že komisia tým, že túto dobu nevzala do úvahy, zjavne pochybila. Bližšie pozri na internetovej adrese: http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/256851-slovensko-uspelo-na-sude-eu-v-spore-o-statnu-pomoc-frucone/ http://kosice.korzar.sme.sk/c/6678465/sudny-dvor-v-luxemburgu-vyniesol-rozsudok-v-prospech-frucony-kosice.html


Člen nášho tímu sa stal študentskou osobnosťou Slovenskej republiky

“ Od roku 2008 som študentom Právnickej fakulty UPJŠ a rokom 2013 ju ukončujem ako magister práv s vyznamenaním. Bez ohľadu na to si myslím, že právo je dnes, aj keď sa to tak na prvý pohľad nemusí zdať tou časťou organizácie spoločnosti, bez ktorej by jej existencia nebola možná. Taktiež si myslím, že právo dokáže ovplyvňovať spoločenské vzťahy aj v pozitívnom zmysle, ale to si však bežný človek neuvedomí, pretože on vníma subjektívne len zákazy, pri ktorých má pocit, že sú v pomere ku jeho právam v nesmiernej prevahe. To však v mnohých prípadoch nie je pravda“ povedal Mgr. Jaroslav Čollák v rozhovore pre portál Košické správy. Bližšie pozri na internetovej adrese: http://www.kosickespravy.sk/kosican-jaroslav-collak-je-studentskou-osobnostou-roka-2012 http://195.46.72.16/free/jsp/search/view/ViewerFoto.jsp?Document=..%2F..%2FFondyF%2F12%2F12%2F20121204_ceny9020745.1%40Foto&QueryText=


Kauza Strelingstav nie pre mesto Košice až taká bolestná 

„Všetky okolnosti prípadu nasvedčovali tomu, že ak by mesto v spore pokračovalo, muselo by zaplatiť naraz a oveľa viac. Aj návrhy protistrany pri rokovaní o dohode začínali na astronomických sumách. Čo sa dosiahlo, považujeme za úspech,“ povedal Kamil Weiczen z advokátskej kancelárie Čollák, Weiczen, Vanko & Partners. Bližšie pozri na internetovej adrese: http://kosice.korzar.sme.sk/c/6855236/kosice-bude-stat-kauza-strelingstav-miliony.html#ixzz2XtuymSnk http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/285581-kosice-by-mali-v-kauze-strelingstav-zaplatit-takmer-10-milionov-eur/?internylink=bleskovo