Vrtuľníky Blackhawk
Sikhorsky UH60 Blackhawk

Vrtuľníky leteckej akadémie v Košiciach obťažujú Košice a okolie Košíc, kauze sa venuje aj redakcia denníka Nový čas.

Hluk spôsobovaný súkromnou leteckou akadémiou trápiaci košičanov a obyvateľov nielen východného Slovenska sa ujala naša advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI:

Niekoľko rokov trvajúce sťažnosti, diskomfort a žiadosti o nápravu Košičanov, obyvateľov mesta Košice ako aj mnohých okolitých obcí sa naša kancelária ČOLLÁK & PARTNERI rozhodla riešiť poskytovaním právnych služieb voči pôvodcom tohto leteckého výcviku a teda pôvodcom tohto hluku. Naša advokátska kancelária sa tejto veci ujala predovšetkým ponukou zastupovať klientov voči spoločnostiam vlastniacich leteckú akadémiu bez nároku na odmenu, a teda pro bono. Letecká akadémia bola zriadená v roku 2017 (november) na Letisku Košice, od momentu ktorého vyvíja táto letecká akadémia neustály výcvik pilotov, podľa tvrdení spoločností organizujúcich výcvik predovšetkým afgánskeho pôvodu.

Právne kroky našej advokátskej kancelárie budú smerovať k prevereniu právnej súladnosti zriadenia tejto akadémie, jej činnosti ako aj preverenia všetkých dopadov tejto akadémie na verejné zdravie obyateľstva. Sťažnosti košičanov a obyvateľov východného Slovenska sa vystupňovali predovšetkým po tom, čo súkromná letecká akadémia začala ako druhé najväčšie školiace stredisko na svete školiť na vojenskej helikoptére Sikhorsky-UH60 Blackhawk, teda takmer na najväčšom bojovom vrtuľníku posledného polstoročia s počtom 4 kusy týchto bojových vrtuľníkov.

Vrtuľníky rachotia nad hlavami Košičanov deň aj noc: Radikálny krok zúfalých obyvateľov!

Obyvateľov z okrajových častí metropoly východu a obcí v okrese Košice-okolie sa vo verejnom záujme a bez nároku na odmenu ujala advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI.

Právne kroky v mene niekoľko rokov nespokojných klientov, ktorých je už vyše 600, smerujú k tomu, aby sme sa dozvedeli, či táto letecká činnosť je vykonávaná v súlade so všeobecne záväznými predpismi, či nie sú porušované predpisy upravujúce maximálne miery hluku a pod. Ide nám rovnako o preverenie, či je možný stav, že vrtuľníky lietajú 24 hodín denne aj v čase nočného kľudu, a to bez možnosti obmedzenia tak, ako je tomu napríklad pri výcviku pilotov slovenskej armády. Otázka existencie príslušných povolení a dokumentov súvisiacich so životným prostredím a to už pri zriadení Akadémie v roku 2017 je nevyhnutná, aby mohla takáto Akadémia vôbec fungovať,“ povedal advokát Jaroslav Čollák.

Dostupné online: https://www.cas.sk/clanok/1040730/vrtulniky-rachotia-nad-hlavami-kosicanov-den-aj-noc-radikalny-krok-zufalych-obyvatelov/