BRATISLAVA (SFZ) – Komora pre riešenie sporov je neľahká téma na debatu. No jej existencia je potrebná pre riešenie rozporov či treníc v rámci futbalového hnutia. Okolnosti fungovania, pohľad na etablovanie tohto orgánu v štruktúre SFZ a celkový vplyv na atmosféru v slovenskom futbale sme rozoberali s jej predsedom, doc. JUDr. Jaroslavom Čollákom, PhD. Dnes prinášame I. časť rozhovoru pre futbalsfz.sk.

V roku 2020 vás konferencia SFZ zvolila za predsedu komory SFZ pre riešenie sporov. Čo sa medzičasom v prostredí SFZ pri riešení sporov zmenilo? 

„Komora SFZ pre riešenie sporov od uvádzaného momentu zastabilizovala svoje personálne obsadenie. Jej členovia pristúpili ku skvalitneniu rozhodovacieho procesu komplexnou novelou poriadku komory, prijali viacero zásadných rozhodnutí pléna, ktoré sú v zmysle zákona – ako všetky ostatné rozhodnutia komory – zverejnené na oficiálnom webovom sídle. Môžem smelo povedať, že atmosféra medzi členmi v komore je úplne korektná a pri absolútnej väčšine si dovolím povedať, že kolegiálna. Život nás ale všetkých naučil, že výnimky existujú a potvrdzujú pravidlo.“

Bližšie: https://futbalsfz.sk/sfz-nasa-komora-je-lider-alternativneho-riesenia-sporov-v-sporte-na-slovensku-i-cast/