Niekoľkoročné problémy a sťažnosti občanov a obyvateľov mesta Košice a takmer všetkých priľahlých obcí v širšom okolí s leteckou činnosťou Leteckej akadémie sídliacej na košickom letisku, ktorú prevádzkuje obchodná spoločnosť Slovak Training Academy s.r.o. v spolupráci s obchodnou spoločnosťou HELI company s.r.o. sa opätovne stali predmetom záujmu médií.

Cyklické sťažnosti občanov na obťažovanie hlukom touto akadémiou robia z tejto témy tému zásadného významu vyplyvu podnikateľských aktivít na kvalitu životného prostredia a zdravia občanov. Slovenská republika je Európskou komisiou žalovaná za neexistenciu strategických hlukových máp, čoho následkom je aj to, že orgány verejnej správy v rozpore s európskymi predpismi môžu poskytovať povolenia na činnosti, pri ktorých by sa  – zohľadňujúc aj princíp predbežnej opatrnosti (Bližšie pozri aj: https://viaiuris.sk/obcan/obcan-analyzy/analyza-vybranych-aspektov-fungovania-a-vykonu-statnej-spravy-starostlivosti-o-zivotne-prostredie/) – v prípade ich existencie vyžadovalo posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA, HIA, hlukové štúdie a pod.). 

HLUKOVÁ ŠTÚDIA NEOBSAHOVALA POSÚDENIE HLUKOVÝCH NÁSLEDKOV LETECKEJ ČINNOSTI NA VRTUĽNÍKOCH SIKHORSKY UH-60 BLACKHAWK:

Sikhorsky UH-60 Blachkawk
Sikhorsky UH-60 Blachkawk

Ako bolo poukázané v článku denníka Korzár, pred niekoľkými dňami sme na našej stránke zverejnili na základe zastupovania takmer 700 klientov podrobnú analytiku leteckej činosti – letov vykonaných letov leteckou akadémiou podľa mesiacov od mája 2020 až do 18. apríla 2021 s tabuľkami, grafmi aj mapami (bližšie pozri: https://ak-kosice.sk/slovak-training-academy-heli-company-hluk-nocny-klud/).

Peter Jabrik:

„Na základe objektivizácie a stanovenia plošnej hlukovej záťaže je možné konštatovať, že v území s funkciou bývania a vonkajším chráneným priestorom pri štandardnej prevádzke vrtuľníkov Schweizer H-269C a MD500 počas praktického výcviku pilotov v STA nedochádza k prekračovaniu prípustných hodnôt určujúcich veličín pre hodnotenie hluku z leteckej prevádzky vo vonkajšom prostredí daných platnou legislatívou, ktorá sa zaoberá objektivizáciou a hodnotením hluku vo vonkajšom prostredí,“ konštatuje sa v závere hlukovej štúdie.

Možno v nej však identifikovať rozdiely so skutkovým stavom. Prvým je, že sa meral hluk ľahkých vrtuľníkov, ale výcvik prebieha intenzívne aj na omnoho robustnejších a neporovnateľne hlučnejších strojoch Sikorsky UH-60 Black Hawk (predtým i na ešte hlučnejších MI-17). Ďalším problémom je podľa kritikov, že sa meraná hluková záťaž na trasách vyznačených v hlukových mapách zo štúdie neraz rozchádza s obyvateľmi zdokumentovanými skutočnými trasami preletov. A tie zaregistrovali i nad domami, resp. v ich tesnej blízkosti, ale podľa tejto štúdie to vyzerá, ako keby nad nimi ani v ich tesnej blízkosti vlastne nelietali.

Ako advokátska kancelária zastupujeme bez nároku na odmenu viacero obyvateľov pri snahe dosiahnuť zákaz lietania nad obytnými zónami a v snahe o preverenie súladnosti vzniku i existencie leteckej akadémie s platnou legislatívou. V rozhovore s redaktorom denníka Korzár Petrom Jabrikom sme uviedli nasledovné:

„Hlukový smog, produkovaný leteckou akadémiou, má pre obyvateľov dotknutých oblastí zásadný vplyv na ich životné prostredie a zdravie,“ konštatoval v statuse.

Korzáru zaslal aj snímku od jedného klienta z Barce, ktorý 11. marca o 22.04 hod. nameral na meracom prístroji pri prelete vrtuľníka Sikorsky UH-60 Black Hawk (označenie N878AA) aj hodnotu hluku 78,2 dB.

„Je to prejav toho, že naši klienti sú obťažovaní environmentálnym hlukom leteckou akadémiou v takej miere, že investujú svoje vlastné súkromné prostriedky do meracích prístrojov, aby si overili a preukázali, že hluk v noci a aj počas dňa sa pohybuje nad prípustnými hodnotami. Ak sa totiž v takýchto chvíľach obracajú na Políciu SR, starostov mestských častí alebo na mesto Košice či štátne orgány, dostávajú už tri roky odpoveď, že hluk vlastne nemá kto zmerať, čo je absurdné,“ poznamenal advokát Čollák k nameraným a prezentovaným hodnotám.

Hluk produkovaný blackhawkmi mal byť podľa neho v zmysle európskej legislatívy zmeraný a objektivizovaný už pred vydávaním povolenia, na základe ktorého prvýkrát vzlietli.

„To, že samospráva, štát a štátne orgány tri roky akceptujú tento stav, nekonajú a nerešpektujú hlas ľudí o podozreniach zo zásahov do ic

h práv s nevysloveným odkazom pre občanov, aby konali sami (cestou súdu – pozn. red.), je európskym unikátom, a bezpochyby nemôžeme ostať pasívnym príjemcom tohto stavu,“ uzavrel Čollák.

DENNÍK KORZÁR: Obyvateľ Barce si nameral v dome takmer 80 decibelov

Čítajte viac: https://kosice.korzar.sme.sk/c/22648150/obyvatel-barce-si-nameral-v-dome-takmer-80-decibelov.html