KOŠICE. Na prvom mieste sú financie. Tých niet nikde dosť. Nik nepochybuje o tom, aký dôležitý je šport pre zdravý vývoj spoločnosti. Aspoň z pohľadu preventívy. A určite je preventíva lacnejšia, než pozdejšia náročná liečba chorého. Tu niekde je začiatok snaženia skupiny ľudí, participujúcich na tvorbe nového zákona o športe. Ide o náročný projekt, ktorého hlavným gestorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a členmi sú odborníci rozčlenení do viacerých pracovných skupín. Projekt je vedený najmä jeho manžérom, prokurátorom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a členom Výkonného výboru SFZ Petrom Sepešim a koordinátorom projektu, mladým košickým právnikom, doktorandom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a členom legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ, Jaroslavom Čollákom. S ním sme sa pozhovárali o zmysle, cieľoch, víziách a dosahu tejto aktivity. Dnes prinášame prvý diel rozhovoru.

Čítajte viac: https://korzar.sme.sk/c/7230000/novy-zakon-ma-ambiciu-ozdravit-sport.html#ixzz4Fplf2WL3

Nový zákon má ambíciu ozdraviť šport – Korzár SME