BRATISLAVA (SFZ) – Včera, v prvej časti rozhovoru s predsedom komory pre riešenie sporov SFZ doc. JUDr.Jaroslaom Čollákom, PhD., bola hlavnou témou existencia a fungovanie tohto orgánu v štruktúre futbalového hnutia. V druhej, záverečnej časti, je téma práce komory v širších súvislostiach a prepojenie na štátnu súdnu štruktúru.

Koľko sporov ročne prerokúva komora SFZ a ako zväz zabezpečí ich vymáhanie?
„Aj vymáhanie rozhodnutí je podstatou rozdielu riešenia sporov v našom zväzovom systéme, a v systéme štátnych súdov. Hoci rozhodnutia komory nie sú exekučné tituly, exekútorov nepotrebujeme. Odborná spisba nazýva možnosť vynútenia našich rozhodnutí ako športovo-technickú exekúciu, pretože ak povinný subjekt nesplní povinnosť, judikovanú komorou, ide o disciplinárne previnenie, pričom disciplinárna komisia SFZ má voči takto postupujúcemu subjektu silné prostriedky vymoženia – to cez disciplinárne sankcie. Preto je riešenie sporov v SFZ procesne nezávislé od všeobecných súdov a exekučnej fázy a tlak štátu na povinného nie je potrebný. Od zriadenia komory v prvých rokoch sa počet sporov zvýšil, dnes prerokovávame približne 70-90 sporov ročne.“

Bližšie: https://futbalsfz.sk/sfzkomora-pre-riesenie-sporov-jaroslav-collak-heslo-odvaz-sa-vediet-znamena-pouzivat-vlastny-rozum/