Všeobecne možno uviesť, že otázku zastupovania upravuje Občiansky zákonník (z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov), na ktorý nadväzuje zákonná úprava práv a povinností advokáta v zmysle Zákona o advokácii (z.č. 583/2004 Z.z.). Pre redakciu denníka Korzár sme sa za advokátsku kancelári ČOLLÁK & PARTNERI vyjadrovali k problematike, ako to je s právnym zastupovaním a splnomocnením pri zastupovaní klientov.

„Povinná písomná forma plnomocenstva sa vyžaduje v prípade, keď zástupca vykoná právny úkon, ktorý musí byť vykonaný písomne. Zákonná úprava teda nevylučuje ústne splnomocnenie pri tých právnych úkonoch, ktoré nemusia byť vykonané písomne,“ uviedol.

ÚSTNE PLNOMOCENSTVO:

Pri ústnom splnomocnení sa podľa neho otvára otázka obsahu splnomocnenia i úkonu, ku ktorému má aktivita zástupcu smerovať.

ZÁSTUPCA – PRÁVA A POVINNOSTI:

„Ak to v kontexte konkrétneho prípadu nie je zrejmé, je pochopiteľné, že subjekt, voči ktorému smeruje konanie zástupcu, môže vyžadovať predloženie písomného splnomocnenia. Druhým dychom je však potrebné povedať, že zástupca môže konať len v zmysle zákona a má povinnosť odmietnuť akékoľvek konanie, ktoré by bolo v rozpore so zákonom, a to aj v prípade, ak by ho zastúpený na takéto konanie splnomocnil a vyžadoval ho od neho. Zástupca rovnako nesmie nútiť zastúpeného k úkonom, ktoré sú v rozpore so zákonom. Ak tak urobí, koná v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky,” zdôraznil Čollák.

Čítajte viac: https://kosice.korzar.sme.sk/c/22521527/preco-sa-lekari-vobec-bavili-s-kriciacou-advokatkou-z-mobilu-pytaju-sa-ludia.html