Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – študentská prax. Pozícia je vhodná najmä pre študentov  štvrtého a piateho ročníka vysokoškolského štúdia v odbore právo. 

Súčasťou podkladov a prihlásenia sa do výberového konania sú aj motivačné listy, štruktúrovaný životopis. Podklady je potrebné zaslať na emailové adresu sekretariat@ak-kosice.sk v termíne najneskôr do 29. novembra 2021.

  • Termín konania výberového konania: 12/2021.
  • Termín nástupu: 1/2022.
  • Požiadavky: znalosť anglického alebo nemeckého jazyka.
  • Súčasťou posúdenia uchádzačov bude aj študíjny prospech uchádzača počas vysokoškolského štúdia.

Náplňou práce stážistu bude participácia na príprave sporovej a mimosporovej agendy, príprava individualizovaných právnych analýz, príprava zmluvnej agendy, analytická činnosť judikatúry najvyšších súdnych autorít, právna asistencia na príprave podkladov pre účely súdnych konaní, participácia na príprave a priebehu rokovaní s klentmi, zastrešenie komunikácie s klientmi. V prípade spokojnosti advokátskej kancelárie s výkonmi stážistu je po skončení štúdia na právnickej fakulte aktuálne pokračovanie v tíme advokátskej kancelárie ČOLLÁK & PARTNERI na pozícii advokátskeho koncipienta.