Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI vyhlasuje výberové konanie na pozíciu advokátskeho koncipienta s nástupom v mesiaci október 2022.
Životopisy a motivačné listy zasielajte na adresu sekretariat@ak-kosice.sk najneskôr do dňa 4. septembra 2022.
Vybratým účastníkom oznámime dátum a čas elektronicky, to na email uvedenný v zaslaných dokumentoch.