V mene advokátskej kancelárie ČOLLÁK & PARTNERI advokátska kancelária s.r.o. dávame na vedomie všetkým nespokojným obyvateľom, ktorí by sa chceli pripojiť ku hromadnej žalobe – návrhu na vydanie neodkladného opatrenia vo veci zákazu činnosti leteckej činnosti obchodnej spoločnosti Slovak training academy s.r.o / Heli company s.r.o. po 22:00 hod. aby nás kontaktovali na adrese sekretariat@ak-kosice.sk pre účely následného zaslania plnomocenstva na zastupovanie v súdnom alebo inom konaní a pripojenia sa k už dnes existujúcim klientom.

Naša advokátska kancelária poskytne právne služby v tejto veci pro bono, tzn. bez nároku na odmenu. Uhradenie súdneho poplatku bude hradené z prostriedkov našej advokátskej kancelárie.

Prosíme rovnako o zdieľanie tejto výzvy.

JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.
ČOLLÁK & PARTNERI
advokátska kancelária s.r.o.
www.ak-kosice.sk
advokát a konateľ