Na základe komunikácie a spolupráce s našimi klientmi a na základe zvolených právnych postupov, ktoré aj v spolupráci s nimi vykonáva naša advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI sme spoločne získali zásadné vyjadrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Je v ňom uvedených pre “kauzu” hlukového smogu a obťažovania občanov hlukom leteckej akadémie sídliacej na košickom letisku viacerov zásadných momentov.

Tieto tvrdenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky potvrdzujú správnosť nami vykonávaných právnych krokov, ktorými sme po právnej stránke príslušními podaniami tvrdili, že oprávneniu na výkon leteckej činnosti na košickom letisku nepredchádzalo žiadne posudzovanie vplyvov na životné prostredie – ako aj to, že výcvik vykonávaný v Košiciach je nutné odlišovať (!) od výcviku vykonávaného pre armádu Slovenskej republiky v Prešove. Letecký výcvik vykonávaný na vrtuľníkovej základni v Prešove je štátom limitovaný, je normovaný tak, aby sa nevykonával v čase nočného kľudu, počas dní pracovného pokoja, sviatkov, a rovnako je limitovaný počtom hodín. Nie je preto udržateľná verejne dostupná argumentácia prevádzkovateľa leteckej akadémie sídliacej na košickom letisku, že výcvik na bojových vrtuľníkoch SIKHORSKY UH-60 Blackhawk môže táto akadémia vykonávať neobmedzene.

POVOLENIA LETECKEJ AKADÉMII NA VÝKON ČINNOSTI V KOŠICIACH BOLI VYDANÉ BEZ HLUKOVÝCH ŠTÚDIÍ / V KOŠICIACH SA NEŠKOLIA PILOTI AKADÉMIE OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY ANI VRTUĽNÍKOVÉHO KRÍDLA PREŠOV.

Oficiálne stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky svojim obsahom rovnako potvrdzuje, že akadémia viac ako 4 roky nehovorí pravdu ak uvádza, že v košiciach školí pilotov slovenskej armády.

“Podľa vyjadrenia Dopravného úradu, divízie civilného letectva pred schválením tejto výcvikovej činnosti na Letisku Košice sa neposudzoval jej dopad na verejné zdravie obyvateľov okolitého zastavaného územia konkrétnou hlukovou štúdiou. Útvar vedúceho hygienika rezortu ako vecne príslušný orgán verejného zdravotníctva nebol požiadaný o stanovisko ani o súhlas k zahájeniu tejto činnsoti na Letisku Košice zo strany spoločnosti HELI COMPANY s.r.o., ani zo strany Letiska Košice … “

“Podľa dostupných informácií bolo toto rozhodnutie (Pracovisko organizácie HELI COMPANY s.r.o. na Letisku Košice – pozn. AK) vydané iba na základe predchádzajúceho auditu pracoviska vykonaného v rámci štátneho odborného odboru dozoru zamestnancami Dopravného úradu, odboru licencovania. Útvar vedúceho hygienika rezortu sa k tejto skutočnosti nevyjadroval.”

“Útvar vedúceho hygienika rezortu paralelne disponuje písomným vyjadrením Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika … ako aj písomným vyjadrením Vrtuľníkového krídla Prešov …. že spolupracujú so spoločnosťu HELI COMPANY s.r.o. na leteckom výcviku pilotov a kadetov, ktorý je však vykonávaný z Letiska Prešov. Na vrtuľníkoch UH-60 Black Hawk sa letecký výcvik príslušníkov Vrtuľníkového krídla Prešov prostredníctvom HELI COMPANY s.r.o. nevykonáva (!).”

Akadémia predložila štátnemu zdravotníckemu dozoru dňa 16. júna 2021 hlukovú štúdiu, ktorá je aktuálne predmetom posudzovania. V tomto rozsahu budeme v dohľadnom čase na základe analitiky vývoja kauzy vykonávať v najbližšom čase ďalšie kroky právnej pomoci, ktoré budú smerovať k prevereniu právnej súladnosti zriadenia a vzniku leteckej akadémie na košickom letisku. Téma vydania povolení nadobúda európsky rozmer, nakoľko máme za to, že orgány svojim prístupom a postupom pred vydaním príslušných povolení pravdepodobne nedodržala európsku legislatívu, ako aj legislatívu národnú.

VIDEODÔKAZY PRELETOV – OBČANIA:
https://www.mojevideo.sk/srch/slovak_training_academy/

VIZUALIZÁCIA HLUKOVÉHO SMOGU:
https://ak-kosice.sk/slovak-training-academy-heli…/

TÉMA SME:
https://kosice.korzar.sme.sk/t/8675/vrtulniky-v-kosiciach

DENNÍK N:
https://e.dennikn.sk/…/hukot-ako-vo-vojne-nad-kosicami…/