Aj tento rok sme sa stali hrdým partnerom medzinárodnej vedeckej konferencie Košické dni súkromného práva III.

Katedra občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s občianskym združením Košické dni súkromného práva usporadúva aj v roku 2020 medzinárodnú vedeckú konferenciu “Košické dni súkromného práva III” – v dňoch 22.4.-24.4.2019 v Hoteli Double Tree by Hilton****

Prihlásiť sa na konferenciu je možné už dnes na stránkach www.kdsp.sk.

Spoločne s usporiadateľmi a ďalšími partnermi konferencie sa tešíme na Vašu účasť priatelia.