Člen našej advokátskej kancelárie publikoval na medzinárodnej vedeckej konferencii konanej Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v roku 2019 vedecký príspevok, ktorý sa zaoberá tematikou, s ktorou sa na našu advokátsku kanceláriu obracajú mnohí klienti a to – obrana klientov voči rozhodnutiam občianskych združení, alebo iných združení právnických osôb. Tejto problematike sa venujeme aj po vedeckej stránke niekoľko rokov, zastupujeme klientov v mnohých situáciách, ktoré majú svoj právny základ a skutkové pozadie práve v združovacom práve podľa z.č. 83/1992 Zb., a predovšetkým v samotných zmluvných a zakladateľských dokumentoch týchto subjektov.

Z prípsevku vyberáme: „

„Kto rozhoduje o kvalite a udržateľnosti alternatívneho riešenia sporov v oblasti združovania? Odpoveď, že týmto subjektom je nespokojný adresát rozhodnutia ako účastník tohto konania pri súčasnom mlčaní zákonodarcu v štýle‚ použi všetko čo chceš, robí z tejto témy Damoklov meč udržateľnosti spolkovej autonómie visiaci nad našimi dneškami v podobe radosti z existencie združovania, a v podobe možného smútku nad jeho udržateľnosťou a stabilitou zajtrajška.“

Celý zborník z tejto vedeckej medzinárodnej konferencie je dostupný na stránke: http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2020/02/Gajdosova-Kosiciarova_Zdruzenia-osob_on-line7.2.2020.pdf