Organizácia súdov a prokuratúry - Štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva (JUDr. Jaroslav Čollák ml.) 1Člen našej Advokátskej kancelárie JUDr. Jaroslav Čollák ml. vydal v českom vydavateľstve Aleš Čenek po viac ako 20 rokov v podmienkach SLovenskej republiky učebnicu s názvom “Organizácia súdov a prokuratúry – štruktúra, postavenia a úlohy orgánov ochrany práva”.

Publikácia je k dostaniu na stránkach www.alescenek.cz, www.artforum.sk, www.martinus.sk , www.webareal.sk/pravnickaliteratura, www.litera.sk, www.litera.sk, www.mojakniha.sk, www.abcknihy.sk, www.gorila.sk.

 

Krátka ukážka:

Ochrana práva. Základná myšlienka ktoréhokoľvek člena našej spoločnosti v prípade, ak sa ocitne v stave ohrozenia, alebo porušenia svojho práva, či akejkoľvek inej právnej pozície. Čo však musí každý z nás podstúpiť a absolvovať pri snahe o nápravu právne nesúladného stavu? Aké subjekty vstupujú do procesu ochrany práv? Čo má spoločné právny poriadok, štát, štátne orgány a pozícia jednotlivca ako základného stavebného kameňa dnešnej spoločnosti? Učebnica podáva ucelený výklad o orgánoch, ktoré svoju zákonnú pôsobnosť smerujú k ochrane práv, ktoré právny poriadok adresuje ich nositeľom. Proces ochrany práva môže mať rôzny charakter. V množine orgánov ochrany práva nadobúdajú významnú úlohu predovšetkým súdy v celom rozsahu aktuálnej sústavy súdov v podmienkach Slovenskej republiky – počnúc okresnými súdmi, krajskými súdmi, Najvyšším súdom Slovenskej republiky, či Špecializovaným trestným súdom. Je logické, že nie je možné zabúdať taktiež na postavenie, štruktúru, fungovanie a úlohy Ústavného súdu Slovenskej republiky.