Uznávaný redaktor, novinár, spisovateľ a predovšetkým – priateľ vecných a správnych riešení v športe – Róbert Kotian sa s nami rozprával na tému pripravovanej novely zákona o športe, ktorou sa p. poslanec Tittel a p.poslanec Jančula pokúsia zo zákona o športe vypustiť ustanovenia o zamestnaneckom pomere v profeisonálnom športe. Ak uvádzame že pokúsia, pocit neúspešnosti tejto ambície naberá na opodstatnení, no nie je až natoľko neaktuálny. Viac na stránke Učenej právnickej spoločnosti:

http://www.ucps.sk/Rozhovor_Roberta_Kotiana_s_Jaroslavom_Collakom_o_navrhu_novely_zakona_o_sporte?fbclid=IwAR1zbXbFytlwJkk70Q-Rvh4UAawO-tqyi5nefcJ2Iz_Ca9dDUjVLTikU9NU