Bližšie informácie o novom zákone o športe nájdete na stránke Učenej právnickej spoločnosti:

Oficiálny facebook profil Zákona o športe: